Звіт третього засідання аналітичної групи по темі ОТГ

Третє засідання аналітичної групи відбулося 10 листопада 2017р.

Під час засідання обговорювалося питання роботи веб-сайту Гатненської сільської ради, співпраці аналітичної групи з депутатським корпусом с.Гатне, сільською радою с.Крюківщина і селищною радою смт. Чабани. Учасники аналітичної групи окреслили цілі і завдання робочої групи, здійснили розподіл обов’язків і затвердили план роботи на найближчий час.  Для ефективної роботи аналітичної групи прийнято рішення про організацію документообігу, про розподіл між членами групи роботи, пов’язаної з відповідним населеним пунктом (Крюківщина: Бабич С., Січкаренко І., Булкот Б.   та Чабани : Швець Т. В., Коваль М., Крепосняк В.).

Нижче про перебіг засідання  детальніше.

На початку засідання слово взяла Швець Тамара Василівна, вона наголосила, що аналітична група створювалась не для агітації за самостійність, а для вивчення економічного стану нашого села і для правильного розуміння, на що жителі села Гатного мають право сподіватися в разі утворення ОТГ.

Бабич Світлана запитала, чи хто-небудь з представників сільради знайомився з досвідом роботи уже створених ОТГ, чи їздили на місця, чи спілкувались з людьми про їх досягнення і проблеми.

Вітенко Сергій відповів, що Київська область на останньому місці в Україні по створенню ОТГ, а Києво-Святошинський район взагалі ще не має жодного реального напрацювання об’єднання, тому поїздок і ознайомлення з уже створеними  ОТГ не було. Крім того, ніяких семінарів про ОТГ не проводилось і два роки ніхто цим не займався. Натомість лише було зібрання всіх голів сільських, селищних і міських рад Київської області, де було поставлене завдання починати об’єднуватись. Створення ОТГ – це дуже тривала процедура, де задіяні і обласна адміністрація, і Верховна Рада, і ЦВК. І іноді громади не можуть пройти цю процедуру, тому що  бачення створення ОГГ  «зверху» і «знизу» різняться.

Швець Тамара Василівна запропонувала відвідувати форуми, конференції, які висвітлюють  досвід створення і роботи ОТГ, навчання, які проводить  інститут громадянського суспільства разом з міністерством регіонального розвитку. Тугай Ольга повідомила, що найближчим часом  4 грудня 2017 р., відбудеться ІІ Всеукраїнський форум об’єднаних територіальних громад і було б доцільно відвідати цей форум. Тугай Ольга повідомила, що направила організаторам форуму  запит на участь в  в форумі.

Тугай Ольга запропонувала поїхати в уже створену об’єднану громаду не в Київській області, для спілкування з людьми, які вже пройшли шлях об’єднання,  і які можуть вказати на можливі труднощі і шляхи їх подолання. Зокрема, дізнатися, чи є можливість в статуті громади прописати   механізм розподілу грошових коштів між членами ОТГ відповідно до внеску кожного окремого села в загальний бюджет ОТГ. Також обговорювалося питання можливості закріпити в статуті право вето старости села на рішення , яке  порушує права жителів цього старостинського округу. Загорський Олексій також поінформував, що відповідно до законодавства повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію та  закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Лящевська Олена зауважила, що за усною домовленістю з головою сільської ради в роботі аналітичної групи передбачалась участь п’яти депутатів сільської ради, але вони на засідання групи не ходять, тому закиди щодо саботування роботи самою аналітичною групою  несправедливі. Вітенко Сергій пояснив, що депутати працюють на основній роботі, зарплату за роботу депутатами не отримують, тому не зобов’язані працювати в аналітичній групі.

Загорський Олексій уточнив, що по закону це так, але депутати самі повинні відчувати свою відповідальність за долю села, тому вони зобов’язані брати активну участь в житті громади. Зокрема, було запропоновано запросити на засідання аналітичної групи голову бюджетної комісії, Давиденка Вадима, для обговорення питань по  бюджету села.

Лобас Микола запропонував не критикувати депутатів, а активізувати роботу групи відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” і постанови КМУ “Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад”, а також вивчити статути інших об’єднаних територіальних громад, для  складання проекту  статуту, який буде враховувати інтереси жителів громади, регламентуватиме відносини як між громадами, що об’єднались, так і між громадою та місцевою владою. Не треба надіятися на депутатів, а щось робити самим.

Швець Тамара Василівна запропонувала залучити до роботи аналітичної групи всіх голів постійних комісій.

Булкот Богдан, на закиди щодо нелегітимності роботи аналітичної групи,  запропонував ввести аналітичну групу в законне поле, рішенням сесії затвердити склад аналітичної групи і питання, якими вона буде займатися. Вітенко Сергій погодився з такою пропозицією і пообіцяв обговорити механізми вирішення цього питання.

Тугай Ольга запропонувала паралельно письмово звернутися і до сусідніх сільрад з запитами щодо надання інформації. Тугай Ольга зауважила, що потрібно збирати документи одразу звідусіль, опрацьовувати їх,  а потім в разі виникнення питань просити депутатів приходити на засідання і щось пояснювати.

Крепосняк Володимир запропонував  визначити людей з аналітичної групи, які будуть відповідальні за збір інформації від  Крюківщини і Чабанів, а Булкот Богдан озвучив пропозицію виставляти отриману інформацію публічно, на сайті сільської ради.

В результаті для збирання інформації від Чабанів було створено групу в складі -Швець Т.В., Крепосняк В. і Коваль М., а від Крюківщини – Бабич С., Січкаренко І., Булкот Б.

Формувати запити до сільських і селищних рад з питань, пов’язаних з аналізом спроможності потенційних територіальних громад, від аналітичної групи села Гатного уповноважили Лящевську Олену.

Загорський Олексій запропонував свою допомогу в оприлюдненні документів на сайті Гатненської сільської ради, визначитись з витратами часу на цю роботу і іншими організаційними моментами в роботі сайту.